Apiterapi Derneği Başkanı Ali Timuçin Atayoğlu; Şimdi arı gibi çalışma zamanı

Apiterapi Derneği Başkanı Ali Timuçin Atayoğlu.
Apiterapi Derneği Başkanı Ali Timuçin Atayoğlu, derneğin beş yılı geride bırakması nedeniyle internet sitelerinde kamuoyu ile paylaşımda bulundu

Apiterapi Derneği Başkanı Ali Timuçin Atayoğlu, derneğin beş yılı geride bırakması nedeniyle internet sitelerinde kamuoyu ile paylaşımda bulundu.

Apiterapi Derneğinin, beş yıllık geçen süre içinde Apiterapi adına heyecan verici gelişmeler yaşandığına vurgu yapan Atayoğlu açıklamasında şunlara yer verdi:

“En önemlisi “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği”nin, 27 Ekim 2014 tarihinde 29158 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olması gösterilebilir. Zira, bu yönetmelik çerçevesinde “arı ve arı ürünlerinin bazı hastalıkların tedavisinde tamamlayıcı ve destekleyici olarak kullanılması” diye tanımlanmış olan “Apiterapi“ uygulamaları da yer almaktadır.

Bunun hemen akabinde “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 26.11.2014 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve TÜSEB bünyesinde kurulacak enstitüler başlığı altında “Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Enstitüsü” kurulmasının önü açıldı.

2015 yılında gerçekleştirilen “I. Uluslararası Katılımlı Marmaris Apiterapi ve Arı Ürünleri Sempozyumu” ile apiterapinin paydaşları buluşturulmuş oldu. Modern Apiterapi’nin duayeni sayılan, dünya çapında meşhur Prof. Fang Zhu’nun katılımı sempozyuma özel bir renk kattı.

Türkiye 4 milyonun üzerinde koloni varlığı ve yaklaşık 75.000 ton/yıl bal üretimi ile dünya sıralamasında önemli bir konumdadır. Dünya çam balı üretiminin yaklaşık %90’ı Ege bölgesinde üretilmektedir. Bu zenginliğin apiterapi çalışmalarıyla desteklenmesi gerekmektedir.

Sırada önümüzdeki yıl ülkemizin ev sahipliği yapması planlanan Apimondia bulunmaktadır.

Şimdi arı gibi çalışma zamanı!..”

Apiterapi Haber:
Ali Timuçin Atayoğlu
Apiterapi Derneği Başkanı

Apiterapi Derneği Başkanı Ali Timuçin Atayoğlu; Şimdi arı gibi çalışma zamanı

Apiterapi Derneği Başkanı Ali Timuçin Atayoğlu.
Apiterapi Derneği Başkanı Ali Timuçin Atayoğlu, derneğin beş yılı geride bırakması nedeniyle internet sitelerinde kamuoyu ile paylaşımda bulundu

Apiterapi Derneği Başkanı Ali Timuçin Atayoğlu, derneğin beş yılı geride bırakması nedeniyle internet sitelerinde kamuoyu ile paylaşımda bulundu.

Apiterapi Derneğinin, beş yıllık geçen süre içinde Apiterapi adına heyecan verici gelişmeler yaşandığına vurgu yapan Atayoğlu açıklamasında şunlara yer verdi:

“En önemlisi “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği”nin, 27 Ekim 2014 tarihinde 29158 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olması gösterilebilir. Zira, bu yönetmelik çerçevesinde “arı ve arı ürünlerinin bazı hastalıkların tedavisinde tamamlayıcı ve destekleyici olarak kullanılması” diye tanımlanmış olan “Apiterapi“ uygulamaları da yer almaktadır.

Bunun hemen akabinde “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 26.11.2014 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve TÜSEB bünyesinde kurulacak enstitüler başlığı altında “Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Enstitüsü” kurulmasının önü açıldı.

2015 yılında gerçekleştirilen “I. Uluslararası Katılımlı Marmaris Apiterapi ve Arı Ürünleri Sempozyumu” ile apiterapinin paydaşları buluşturulmuş oldu. Modern Apiterapi’nin duayeni sayılan, dünya çapında meşhur Prof. Fang Zhu’nun katılımı sempozyuma özel bir renk kattı.

Türkiye 4 milyonun üzerinde koloni varlığı ve yaklaşık 75.000 ton/yıl bal üretimi ile dünya sıralamasında önemli bir konumdadır. Dünya çam balı üretiminin yaklaşık %90’ı Ege bölgesinde üretilmektedir. Bu zenginliğin apiterapi çalışmalarıyla desteklenmesi gerekmektedir.

Sırada önümüzdeki yıl ülkemizin ev sahipliği yapması planlanan Apimondia bulunmaktadır.

Şimdi arı gibi çalışma zamanı!..”

Apiterapi Haber:
Ali Timuçin Atayoğlu
Apiterapi Derneği Başkanı