Arı Konaklama Belgesi – AKB

Arı Konaklama Belgesi açıklamaları.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen Arı Konaklama Belgesi (AKB) içeriğine dair bilgiler:

T.C.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Hayvancılık Genel Müdürlüğü

Arı Konaklama Belgesi (AKB)

1.Bölüm                                                                                                                                                                           

 

Arıcı tarafından doldurulacaktır;                                                                                         Tarih: ……../………./20..

 

İşletme Tanımlama Numarası:……………………….

 

TC Kimlik No:………………………………..

 

Adı ve Soyadı:…………………………..

 

Daimi Adres:…………………………………………………………..…………………………

 

Tel: (………)…………………..

 

Arılı Kovan Sayısı: ………………                  Boş Kovan Sayısı:…………………

 

İşletme Tipi:

Arı Ürünleri Üretimi  □

Ana Arı Üretimi □

Çıkış Yapılacak Adres:………………………………………………………………………..……………….……

Konaklanacak Adres:………………………………………………………………………………

 

 

Konaklama Tarihi (başlama-bitiş): ………./………/20…….  –  ………./………./20…….

 

 

Arıcının                                                                                 Arazi Sahibi /Kurum Yetkilisi

Adı Soyadı İmza                                                                               Adı Soyadı İmza

 

 

2.Bölüm                                                                                                                                                                               

 

Yukarıda miktarı gösterilen ……………………………………………………………… ait arılı kovanların, Hayvan Sevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu  ile ilimiz sınırları içerisinde yukarıda belirtilen tarihler arasında ve adreste konaklaması için nakline müsaade edilmiştir. …/…../20..

 

 

Arıcının Konaklayacağı

İl/İlçe Müdürlüğü

Adı Soyadı imza